Panenské Břežany květen 2008

12. Klubová výstava a jarní svod v neděli 18. května 2008 v zámeckém parku v Panenských Břežanech

Rozhodčí pro setry: Alena Pokorná

Uzávěrky přihlášek: 25. dubna 2008

12. Klubová výstava a jarní svod

Program:

7:30–9:00 hod. přejímka psů na výstavišti

8:00–8:30 hod. porada rozhodčích

9:30 hod. slavnostní zahájení výstavy

10:00–14:00 hod. posuzování v kruzích

14:30 hod. přehlídka vítězů, soutěže

15:30 hod. ukončení výstavy

Třídy – rozdělení:

Třída dorostu stáří 6–9 měsíců

Třída mladých stáří 9–18 měsíců

Mezitřída stáří 15–24 měsíců

Třída otevřená od 15 měsíců pro všechny psy bez ohledu

na vykonané zkoušky a získaná ocenění

Třída pracovní od 15 měsíců pro psy s uznanou zk. z výkonu

Třída vítězů od 15 měsíců pro psy s uznaným titulem

šampiona či národního nebo klub. vítěze

Třída veteránů pro psy starší 8 let

Pro zařazení do třídy je rozhodující věk psa v den konání výstavy,

ostatní podmínky musí být splněny v den podání přihlášky.

Pro zařazení do třídy pracovní a vítězů je nutné přiložit k přihlášce

fotokopii dokladu o vykonané zkoušce, respektive o přiznání

ocenění. Nebude-li přihláška doložena těmito doklady,

je pořadatel povinen zařadit psa do třídy otevřené.

Zadávané tituly:

Nejhezčí veterán, CAJC, CAC, res. CAC, Klubový vítěz, BOB

Soutěže:

Nejlepší dorost

Nejlepší mladý pes a fena

Nejhezčí veterán

Nejhezčí pár psů

jednoho majitele.

– pro fenu a psa stejného plemene v majetku

C hovatelská skupina

plemene, pocházející od jednoho chovatele a min. ze dvou

různých otců nebo matek, kteří byli na výstavě posouzeni.

- pro nejméně 3 jedince stejného

D ítě a pes

– pro děti od 7 do 15 let

Nejlepší pracovní pes

ocenění CAC ve třídě pracovní

– nastupují všichni jedinci

Rozhodčí:

IS a POI – Andreja Strajnar

AS a GS – Alenka Pokorn

jarní svod – Ing. Šonka, p. Kunfalvi

Z účasti na výstavě budou vyloučeni

- psi, kteří nebudou uvedeni v katalogu,

- psi nemocní, podezřelí z nemoci, po úrazu,

- feny v druhé polovině březosti, feny háravé a kojící.

- psi v majetku osob, jímž bylo odňato právo vystavovat.

- psi v majetku delegovaných rozhodčích a členů jejich rodin

- psi nebezpeční, kousaví a agresivní vůči lidem a psům.

- psi nesmí být barveni a pudrováni (tónováni)

:

Protest:

Protest proti rozhodnutí rozhodčího (ocenění,

zadání pořadí a titul) není přípustný.

Protest z formálních důvodů (porušení výstavních

předpisů či propozic) je přípustný.

Protest musí být podán písemně současně se složením

jistiny ve výši 500 Kč. Protest musí být podán v průběhu

výstavy a může ho podat kdokoliv.

Poplatky:

Pro člena ČPSK

Za prvního psa s katalogem 500 Kč

Za druhého a dalšího psa bez katalogu 350 Kč

Dorost, veterán Kč 200

Pro nečlena

Za prvního psa s katalogem Kč 700

Za druhého a dalšího psa bez katalogu Kč 500

Dorost, veterán Kč 250

Pro všechny:

Jarní svod Kč 100

Účast v soutěžích je zdarma.

Při přihlašování dvou nebo více psů jednoho majitele je

pes hlášený do třídy dorostu nebo veteránů považován

vždy za druhého psa. Spolumajitelství psa musí být

prokázáno zápisem v průkazu původu psa.

Ve výstavním poplatku je započteno vstupné na výstavu

pro vystavovatele. Výstavní poplatek je nutno uhradit

složenkou typu C, nebo bankovním převodem.Poplatek

se vrací v případě, že přihláška byla odmítnuta. V případě,

že se výstava nekoná z objektivních příčin (veter.

opatření, živelná pohroma a pod.), budou poplatky

využity k úhradě nákladů spojených s přípravou výstavy

a nebudou vráceny.

Uzávěrka přihlášek: 25. dubna 2008

On-line přihlášení na www.pointer-setter.cz

nebo www.setr.info

Neděle 18. května 2008 - zámecký park v Panenských Břežanech

Přihlášky a výstavní poplatky zasílejte na adresu:

Markéta Šmakalová

Arbesova 1583, 252 28 Černošice

E-mail: capova.marketa@seznam.cz

Účet číslo:

35-340 490 237/0100, Konstantní symbol: 0558

variabilní symbol – číslo člena (nečlenové klubu člp psa)

K přihlášce je nutno doplnit doklad o zaplacení.

Všeobecná ustanovení:

Vystavovatel je povinen dodržet výstavní dobu a odpovídá

za škodu způsobenou jeho psem. Volné pobíhaní

psů po výstavišti je v zájmu pořádku a bezpečnosti

zakázáno. Pořádající organizace a výstavní výbor nepřijímají

záruky za případné uhynutí nebo ztrátu psa

a neručí za škody způsobené psem během výstavy.

Vystavovatelé jsou plně odpovědni za čitelnost a obsah

přihlášky. Výstava se koná podle Výstavního řádu

ČMKU člena FCI a těchto propozic.

Veterinární podmínky:

Všichni psi, kteří se chtějí výstavy zúčastnit, musí být

klinicky zdraví. Psi musí být v imunitě proti vzteklině.

(Pes byl v době od 21 dnů do jednoho roku před termínem

konání výstavy vakcinován proti vzteklině).

Psi pocházející z ČR musí být doprovázeni platným

očkovacím průkazem (dle § 6 veterinárního zákona),

nebo platným pasem pro malá zvířata. Psi z členských

zemí EU a třetích zemí musí splňovat podmínky dané

nařízením Evropského parlamentu a Rady 998/2003 ze

dne 26.5.2003.

Psi, kteří neprošli veterinární přejímkou,

se nesmí výstavy zúčastnit

04.05.2008 15:49:11
gabriela.benedova
Štěkati stříbro, kňučeti zlato, 2013.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one