Výstavy psů

Druhy cen pro vítěze

Radostnou stránkou soutěžení na výstavách je možnost získat některou z udělovaných cen. Nejčastějším mýtem, šířeným mezi běžnou veřejností je představa, že majitelé psů dostávají za umístění peníze. Ano, je tomu tak, ale jen na některých vybraných výstavách v Americe a na několika extra vyjmenovaných výstavách v Evropě, které jsou ale našincům spíše nedosažitelné. Všeobecně tedy platí, že za výstavu naopak platí majitel psa při přihlašování a bláhově doufá v zisk titulu, který mu někdy přinese věcnou cenu. Zcela běžným oceněním jsou barevné stužky nebo kartičky, v lepším případě zdobená šňůra či stuha. Lepší pořadatelé vydávají pro oceněné medaile, kokardy nebo poháry, občas se setkáte s plaketami, porcelánovými či kovovými talířky, soškami, lahví vína či šampaňského. K žertovným cenám patří klíčenky, otvíráky na lahve nebo popelníky. Ve finálových soutěžích bývají ceny z času na čas velmi pěkné. Standardně dostanete poháry různých velikostí a typů, skleněné či porcelánové vázy, keramické předměty, bohatě zdobené kokardy, stříbrné podnosy či velké plakety, nejčastěji však různě velké pytle krmení. Vítězové a umístění v Best in Show si občas odvezou pohár, do kterého se jejich menší pes i vejde. Díky sponzorům se můžete dočkat fénu na psy, klece nebo ohrádky, vysavače, cestovní tašky, pelíšku, rádia nebo DVD přehrávače, telefonu, kosmetiky, přikrývek, kynologických publikací, v Itálii pravé zlaté medaile, poukázky na nákup krmení nebo potřeb, zaplaceného zájezdu na prestižní výstavu, dovolené nebo rekreace, předplatného kynologického časopisu nebo reklamy v něm a podobně. Cesta k takovým cenám ale bývá dlouhá, složitá a vyjmenované cenné výhry jsou bohužel spíše výjimečné. Kdo jezdí na výstavy často a daleko, bude akce vždy více dotovat, než aby z nich něco získal. Jezdíme se přece bavit a pěkné ceny nám budou naše úspěchy dlouho připomínat. Poháry hlavně tehdy, když z nich utíráme prach. Hodně štěstí!

(zdroj: http://psikulicky.blog.cz)

Plánované výstavy v roce 2008  

Mezinárodní (CACIB) a národní výstavy (CAC) v České republice - 2008
(International and National Dog Shows in Czech republic 2008)

Termín - Date

Druh/Místo - Place 

Kontaktní adresa - Adress

11.01.- 13.01.2008

CAC - Olomouc

MSKS, tř. kpt. Jaroše 35, 602 00 Brno
tel.: 545 574 087, tel+fax: 545 244 693. 
www.msks.cz; www.psivystava.cz

09.02 -10.02.2008

CACIB - Brno

ČMKU, výstava, Jankovcova 53/C, 170 00 Praha 7, +420 234602276, 
info@cmku.cz, www.cmku.cz 

22 03.-23.03..2008

CACIB - Praha

MVP, U Pergamenky 3
170 00 Praha 7, tel. 266 722 235,
e-mail , www.vystavapsu.cz

12.04.- 13.04. 2008

CAC – Ostrava

Ostrava NVP - Hlubinská 20, 702 00 00 Ostrava - Mariánské Hory  fax: 597 488 192, 596 633 192  www.ostrava.cz  
??? L. Ubrová 548522129

19.04.- 20.04.2008

CACIB - České Budějovice

ČB Kynologický klub,, Pošt.Box 238, Klostermannova 7, 370 04 České Budějovice, fax: 387 330 454;  e-mail; www.intercanis.cz,

24.05 -25.05.2008

CACIB - Litoměřice

NORD BOHEMIA CANIS, P.O.Box 178, www.nordbohemiacanis.eu
412 01 Litoměřice, tel.: 416 731 038, fax: 416 734 059, 
e-mail

28.06.-29.06.2008

CACIB - Brno INTERCANIS

MVP Intercanis, Všetičkova 5, 602 00 Brno, 543 211 558, 
fax: 543 212 026,
e-mail www.intercanis.cz

19.07. - 20.07.2008

CAC - Mladá Boleslav

NVP - sekretariát, Luční 286, 293 01 MLADÁ BOLESLAV,
tel+fax.: 326 327 220; 
www.interdogbohemia.com 
L. Ubrová 548522129

30.08. - 31.08.2008

CACIB - Mladá Boleslav 

Interdog Bohemia, MVP - sekretariát, Luční 286
293 01 Mladá Boleslav, tel.fax:
www.interdogbohemia.com 

18.10 - 19.10. 2008

CAC - Brno

NVP- sekretariát, Všetičkova 5, 656 12 Brno, tel: 543 211 558, 
fax: 543 212 026
www.intercanis.cz

27.09. - 28.09.2008

CACIB - České Budějovice

ČB Kynologický klub,, Pošt.Box 238, Klostermannova 7
370 04 České Budějovice,
e-mail; www.intercanis.cz,

15.11. - 16.11.2008

CACIB - Praha

MVP, U Pergamenky 3, 170 00 Praha 7,
tel. 266 722 235,
e-mail , http://www.vystavapsu.cz

(zdroj: www.nahaci.cz)

 

  

Bez pořádání výstav by moderní kynologie stěží mohla existovat. Právě výstavy jsou ta místa, která udávají směr budoucího vývoje jednotlivých plemen, jejich prostřednictvím dochází ke konfrontaci psů téhož plemene z různých, často velmi vzdálených míst, a ke sjednocování žádoucího typu. Kdyby chovatelé neměli možnost se pravidelně setkávat a vzájemně si předvádět výsledky svých odchovů, stěží by bylo myslitelné udržení existence jednotlivých plemen v té relativně jednotné podobě, jako je známe dnes.

Na výstavě:
- chovatelé si vybírají chovné partnery pro své psy
- výběr štěňat pro oživení krve chovu
- chovatelé se přesvědčují o kvalitě svých odchovů

Neméně důležitá je i propagační a osvětová role psích výstav.Nikde nemáte příležitost se setkat s jednotlivými plemeny v takové pestrosti jako právě zde. Můžete si zde i promluvit s chovateli, nevázat kontakty, položit otázky, na které nedokázala odpovědět žádná příručka.

 

Typy výstav

Podle rozsahu a místa uspořádání se výstavy dělí na:

a) oblastní a krajské
b) klubové (CAC, CAJC)

c) speciální (CAC, CAJC)
d) národní (CAC, CAJC)
e) mezinárodní (CAC, CAJC, CACIB - FCI)

a)   Oblastní a krajské výstavy - přístupné pro plemena uvedená v propozicích. Tyto výstavy jsou organizovány podle územního rozdělení republiky. Součástí oblastních a krajských výstav mohou být speciální a klubové výstavy chovatelských klubů. Oblastní výstavy psů loveckých plemen, tak jak je známe, mají velkou tradici. Jsou nejen příležitostí pro hodnocení exteriéru psů, ale i společenskou událostí, na které se sejde kynologická obec z blízkého i vzdáleného okolí.

b)  Klubové výstavy se zadáváním Čekatelství šampionátu krásy ČR (dále jen CAC) a Čekatelství junior šampiona (dále jen CAJC) a zadáváním titulu Klubový vítěz - pro plemena sdružená v pořadatelském klubu. Zadávání klubových titulů upravují předpisy příslušného klubu, které musí být zveřejněny v propozicích. Pokud je na výstavě zadáváno čekatelství českého šampionátu (CAJC,CAC) musí být výstava přístupná pro všechny jedince plemene pokud splňují obecně platné podmínky.

c)   Speciální výstavy se zadáváním CAC, CAJC a titulem Vítěz speciální výstavy pro plemeno, které spadá do kompetence pořádající (spolupořádající) organizace. Speciální výstava může být současně Klubovou výstavou. Pro jedno plemeno může být v jednom kalendářním roce pořádána pouze jedna spec. výstava.

d)  Národní výstavy se zadáváním CAC, CAJC - přístupné pro všechna plemena.

e)   Mezinárodní výstavy se zadáváním CAC, CAJC a Čekatelství mezinárodního šampionátu krásy FCI - CACIB (dále jen CACIB) - přístupné pro všechna plemena. Tyto výstavy jsou pořádány pod záštitou FCI a platí pro ně Mezinárodní výstavní řád FCI.

Výstavní třídy

Soutěží vždy psi a feny zvlášť, ne vždy jsou zastoupeny všechny třídy.

třída štěňat               : 3 - 6 měsíců

třída dorostu             : 6 - 9 měsíců

třída mladých            : 9 - 18 měsíců

mezitřída                   : 15 - 24 měsíců

třída otevřená            : od 15 měsíců, je přístupná pro všechny psy bez ohledu na vykonané zkoušky a získaná ocenění

třída pracovní                : od 15 měsíců, je na mezinárodních výstavách přístupná pouze pro plemena uvedená v seznamu plemen, která musí pro získání titulu Mezinárodní šampion krásy složit předepsanou zkoušku. Splnění  podmínek pro třídu pracovní na MVP musí být doloženo předepsaným certifikátem, platí i pro plemena sk.X. Na ostatních druzích výstav může být třída pracovní otevřena i pro ostatní plemena. Musí však být v propozicích uvedeno, který typ zkoušky a s jakým oceněním opravňuje zařazení do této třídy.

třída šampionů               : od 15 měsíců, je otevírána pouze na mezinárodních výstavách a přístupná psům, kteří získali titul Mezinárodní šampion, nebo šampiona některé ze členských zemí FCI.

třída vítězů                     : od 15 měsíců, mimo mezinárodních výstav může být otevřena místo třídy šampionů, přístupná pro psy s uznaným mezinárodním či národním titulem šampiona, titulem národního vítěze a titulem klubového vítěze nebo vítěze speciální výstavy. Uvedené tituly musí být získány v konkurenci dospělých.

třída veteránů               : starší 8 let

mimo konkurenci           : v této třídě je možné představit psy bez nároku na kvalifikaci a pořadí.

Ocenění psa se provádí zadáním známky a barevným označením (stužka, rozeta apod.):

Třída štěňat a dorostu:

velmi nadějný - žlutá barva
nadějný - bílá
Ve třídě dorostu se určuje pořadí prvních čtyř jedinců a nezadává se titul Vítěz třídy.

Třída mladých, mezitřída, otevřená, pracovní, šampionů (vítězů), veteránů:
výborná - modrá
velmi dobrá - červená
dobrá - zelená
dostatečná - fialová
V těchto třídách se stanovuje pořadí čtyř psů oceněných známkou výborná či velmi dobrá.

Uvedená klasifikace musí odpovídat těmto definicím:

výborná         -    Tato známka smí být přiznána jen takovému jedinci, který velmi přibližuje ideálu, jak ho popisuje standard, je předveden ve výborné kondici. Jeho povaha musí být harmonická a vyrovnaná. Typem musí pes odpovídat své třídě a musí mít prvotřídní postoj psa. Převaha jeho kvalit musí vyvážit jeho drobné nedostatky. Musí vykazovat typické vlastnosti svého plemene.

velmi dobrá   -    Tato známka se přiznává takovému jedinci, který má typické vlastnosti svého plemene, vyvážené proporce a je v dobré kondici. Prominou se mu drobné vady, nikoli však vady morfologické. Toto ocenění může být uděleno jen prvotřídnímu jedinci.                          

dobrá            -    Toto ocenění se uděluje jedinci, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale má viditelné hrubší vady.                 

dostatečná     -    Toto hodnocení obdrží jedinec, který sice vykazuje znaky svého plemene, ale jehož tělesnému vzhledu chybí do ideálu velmi mnoho.                   

neoceněn       -    Pro vady přechodného rázu.                 

vyloučen z posuzování - musí být jedinec s vadami, které standard taxativně uvádí jako vady vylučující, dále pak jedinci, u nichž byl proveden operativní zákrok, zakrývající vrozenou vadu exteriéru. V posudkovém listu může být vedle známky a stanoveného pořadí uveden i počet psů, kteří v dané třídě soutěžili.

Tituly, které může pes obdržet na výstavách:

CAJC            - čekatelství junioršampiona krásy

                    - může obdržet pes i fena, který dostal ohodnocení Výborná 1. Zadává se pouze ve třídě mladých.

CAC          - čekatelství šampiona krásy                

                     - může obdržet pes i fena, který dostal ohodnocení Výborná 1         

Res.CAC          - rezervní čekatelství šampiona krásy   

                            - může obdržet pes i fena, který dostal ohodnocení Výborná 2

 

CACIB               - čekatelství mezinárodního šampiona krásy

                            - může obdržet pes i fena, který dostal ohodnocení CAC.

 

Res.CACIB     - rezervní čekatelství mezinárodního šampiona krásy             

                            - může obdržet pes i fena, který dostal ohodnocení CAC nebo res.CAC

V rámci výstavního hodnocení, ale i při hodnocení výkonu, je možné zadat i tak zvané rezervní čekatelství, které se označuje písmenem r. nebo zkratkou res. V přehledu výsledků pak můžeme najít jedince r.CACIB, r.CAC, r.CACIT, r.CACT. Pouze v případě čekatelství šampionátu krásy mladých se rezervní čekatelství nezadává. Určitý drobný rozdíl je mezi čekatelstvím titulů národních- ta příslušný rozhodčí zadává a mezinárodních - ta pouze navrhuje a jejich definitivní potvrzení je pouze v pravomoci FCI.

BOB                   - nejlepší jedinec plemene                      

                            - se vybírá ze psa a feny, kteří získali CAC nebo CAJC 

 

BOG                  - nejlepší jedinec skupiny FCI              

                            - se vybírá ze všech BOBů v dané skupině 

 

BOD                  - nejlepší jedinec dne (na Slovensku)     

                            - v případě vícedenní výstavy se vybírá nejlepší jedinec dne ze  všech BOGů

          

BIS                    - nejlepší jedinec výstavy                        

                            - se vybírá ze všech BIGů, u vícedenních výstav z BODů

(zdroj: http://www.davaroni.com/ + doplnění)

30.01.2008 13:20:28
gabriela.benedova
Štěkati stříbro, kňučeti zlato, 2013.
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one